ul. Kasprowicza 68/83
01-949 Warszawa


e-mail: lu-bi@lu-bi.pl

tel. 0048 606 941 499


NIP 951 239 35 62
Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego